Systemy SAP

System alarmu pożarowego (SAP) Pożar jako jeden z najgroźniejszych żywiołów jest szczególnie niebezpieczny w obiektach, które stanowią miejsce pracy dużej liczby osób. Sprawny i skuteczny system sygnalizacji pożaru (SSP) to podstawa bezpieczeństwa ludzi pracujących w takim budynku. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru realizujących wymagane scenariusze pożarowe.


Urządzenia umożliwiające wczesne wykrycie oraz zlokalizowanie pożaru i przekazanie informacji o tym zdarzeniu do odpowiednich służb, to jedna z najważniejszych funkcji systemu. System może współpracować np. z urządzeniami oddymiającymi, gaszącymi, otwierającymi drzwi ewakuacyjne, nagłośniającymi itp.

Zamontowanie systemu alarmowania pożarowego pozwala na szybkie i precyzyjne zlokalizowanie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie o niebezpieczeństwie najbliższego otoczenia i poprzez system monitoringu – straży pożarnej, a gdy zagrożenie jest duże, automatycznie uruchamia urządzenia gaszące. System alarmowania pożarowego obejmuje wszystkie pomieszczenia budynku, włącznie z rampami, tunelami kablowymi itp.

Oferujemy centrale sygnalizacji pożarowej jako główne części składowe systemów przyjmują, rejestrują i ujawniają sygnały wysyłane przez czujki pożarowe. Wszystkie elementy systemów są atestowane i mają wymagane świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. Wyroby te spełniają wymagania odpowiednich norm.

Systemy SAP