Systemy Oddymiania

Większość, bo aż 90%, ludzi uczestniczących w pożarach ginie wskutek zatrucia produktami powstałymi ze spalania. Brak możliwości doprowadzenia świeżego powietrza i równocześnie brak możliwości odprowadzania ubocznych produktów spalania z obiektu uniemożliwia przeprowadzenie sprawnej ewakuacji i ucieczkę ludzi z zagrożonego miejsca.


System oddymiania chroni ludzkie życie i mienie. Po automatycznym wykryciu pożaru lub ręcznym wyzwoleniu, system oddymiania w bardzo krótkim czasie uruchamia klapy oddymiające. Otwarte klapy powodują wydostanie się dymu na zewnątrz budynku.

Oferujmy projektowanie, dostawę, montaż i serwis systemów oddymiania w dowolnych konfiguracjach, zgodnie z życzeniem klientów i wymaganiami ochrony przeciwpożarowej obiektu.