Systemy BMS

BMS ze względu na możliwość integracji tak wielu instalacji jest wykorzystywany zarówno w budynkach biurowych jak i sprawdza się w obiektach przemysłowych.


Inteligentny budynek to obiekt wyposażony w Zintegrowany System Zarządzania Budynkiem (BMS) zbudowany w oparciu o system automatyki budynkowej oraz elektroniczne systemy zabezpieczeń nadzorowane z jednego centrum dyspozycyjnego. System Zarządzania Budynkiem (ang. BMS - Building Management Systems) poprzez integrację wielu systemów na polu ich kontroli, monitorowania, optymalizacji i raportowania pozwala na maksymalizację funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizację kosztów eksploatacji obiektu.

Połączenie pomiędzy poszczególnymi systemami realizowane jest za pomocą sieci komunikacyjnej oraz protokołu transmisji zapewniającego pełną wymienialność informacji pomiędzy różnymi systemami jak np. kontrola dostępu, sygnalizacja włamania i napadu, telewizja dozorowa.

Centralny system zarządzania i nadzoru pozwala na transmisję, przetwarzanie i archiwizację danych, graficzne przedstawienie różnych instalacji, sygnalizację i obsługę sytuacji alarmowych, system haseł i zabezpieczenia systemowe gwarantujące dostęp do danej instalacji tylko osobom uprawnionym.

Stosowanie systemów BMS znacznie zmniejsza koszty eksploatacji budynków oraz przynosi korzyści w zakresie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

Zintegrowany System Zarządzania Budynkiem integruje bezpośrednio systemy odpowiadające za bezpieczeństwo oraz systemy odpowiadające za komfort i eksploatację.

Sterowanie budynkiem wyposażonym w BMS odbywa się na podstawie znajomości zebranych danych ze wszystkich systemów. BMS umożliwia integrację wielu instalacji m.in.:

  • wentylacji i klimatyzacji
  • ogrzewania,
  • zasilania i oświetlenia,
  • kontroli dostępu,
  • systemu alarmowego i monitoringu,
  • systemu przeciwpożarowego,
  • system sterowania oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych